دکتر سید مهدی جعفری

دکتر سید مهدی جعفری

متولد اول تیر ماه سال 1331 در اصفهان

دیپلم طبیعی 1349 دبیرستان دولتی سعدی اصفهان

دکترای دندان پزشکی 1356 دانشگاه ملی ایران

بورد تخصصی جراحی دهان و فک و صورت ایران در سال 1363 دانشگاه تهران

فلوشیپ تخصصی جراحی دهان ، فک و صورت بیمارستان سینای دیترویت در میشیگان آمریکا در سال 1371

استادیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1387 تا کنون

0%