انتخابات هیئت مدیره

لیست داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس انجمن

به جهت مشاهده شرح مختصر مدارج علمی و یا اجرایی داوطلب و همچنین مشروح برنامه ها و اهداف هر فرد در صورت انتخاب شدن کافی است بر روی اسم شخص مورد نظر کلیک کرده و فایل مربوطه را مشاهده فرمایید . 

ررزومه و اهداف دکتر امینی  دکتر پروین امینی

رزومه

برنامه پیشنهادی  

دکتر محمد بیات 
یرنامه پیشنهادی   دکتر علیرضا پرهیز

رزومه  

برنامه پیشنهادی  

دکتر محمد جعفریان
برنامه پیشنهادی  دکتر وحید دهقان منشادی
رزومه و برنامه پیشنهادی   دکتر بهزاد رهسپار

رزومه  

برنامه های پیشنهادی  

دکتر کاظم ساوجبلاغچی خیابانی
رزومه   دکتر فرزین سرکارات

رزومه  

برنامه های پیشنهادی 

دکتر محمد حسن سمندری
رزومه و برنامه های پیشنهادی  دکتر حسین شاهون
رزومه   دکتر غلامرضا شیرانی
رزومه  دكتر مسعودفلاحي مطلق

رزومه  

برنامه های پی شنهادی 

دکتر امیر کبیری

رزومه 

برنامه های پیشنهادی 

دکتر سهیل کوشایی

برای مشاهده صفحه شخصی

دکتر کیهان کلیک کنید.

دکتر امید کیهان

رزومه 

برنامه های پیشنهادی 

دکتر آرش گلستانه
  دکتر وفا مشیرآبادی

رزومه  

برنامه های پیشنهادی 

 دکتر میترا میرمحمدی

رزومه 

برنامه های پیشنهادی 

دکتر سعید نظا فتی

 

0%