شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری

ریاست کنگره ریاست کنگره
ریاست کنگره

سرکار خانم دکتر فهیمه اخلاقی

نایب رئیس کنگره نایب رئیس کنگره
نایب رئیس کنگره

جناب آقای دکتر محسن دالبند

دبیر علمی همایش ایمپلنت دبیر علمی همایش ایمپلنت
دبیر علمی همایش ایمپلنت

آقای دکتر وفامشیر آبادی

دبیر علمی کنگره جراحان دبیر علمی کنگره جراحان
دبیر علمی کنگره جراحان

جناب آقای دکتر عباس کریمی

دبیراجرایی کنگره دبیراجرایی کنگره
دبیراجرایی کنگره

جناب آقای دکتر محمدعلی آسایش

مشاور اموربین الملل مشاور اموربین الملل
مشاور اموربین الملل

آقای دکتر آرش خجسته

دبیرسمپوزیوم محققین جوان دبیرسمپوزیوم محققین جوان
دبیرسمپوزیوم محققین جوان

آقای دکتر مهرداد دهقانپور

مسئول کارگاههای فک وصورت مسئول کارگاههای فک وصورت
مسئول کارگاههای فک وصورت

خانم دکتر مریم سهرابی

مسئول کارگاههای ایمپلنت مسئول کارگاههای ایمپلنت
مسئول کارگاههای ایمپلنت

آقای دکتر فرزاد آغداشی

افزودن ماژول جدید
0%