1397/12/18 در ساعت 20:57:35

جناب آقای دکتر بیات مشاور عالی رئیس کل نظام پزشکی منصوب شد.

دکتر محمد رضا ظفرقندی ریاست کل سازمان نظام پزشکی در حکمی "دکتر محمد بیات " را به عنوان مشاور عالی رئیس کل و نیز مسئول اداره فن آوری اطلاعات این سازمان منصوب کرد

جناب آقای دکتر بیات مشاور عالی رئیس کل نظام پزشکی منصوب شد.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد بیات

سلام علیکم

با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه های مختلف مدیریتی سازمان نظام پزشکی و نیز نقش اثرگذاری که در فرایند استقرار واحد فن­آوری اطلاعات در سازمان داشته اید و همچنین ضرورت  ایجاد هماهنگی در زمینه فن­آوری اطلاعات بین معاونتهای محترم سازمان ، با توجه به چارت تشکیلاتی مصوب شورای عالی نظام پزشکی مبنی بر استقرار جایگاه اداره فن­آوری اطلاعات زیر نظر ریاست کل ، جنابعالی به عنوان مشاور عالی رئیس کل و نیز مسئول اداره فن­آوری اطلاعات سازمان منصوب می­شوید. بدیهی است معاونین محترم همکاری لازم را در ساماندهی جدید و پیشرفت کیفی فرایند مربوطه مبذول خواهند داشت.

امیدوارم با اهتمام جنابعالی و استفاده از کارشناسان معتمد و متخصص، ضمن استقرار ساختار جدید مصوب شورایعالی ، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه مهم تحصیل گردد.

 

دکتر محمد رضا ظفرقندی

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران

 

https://irimc.org/newsDetail.aspx?nssi=0e2b1a0c-a5e9-4098-9afe-898976ba90cc&lang=FA

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%