1398/05/06 در ساعت 15:13:14

انجمن جراحى دهان، فك و صورت در نظر دارد در راستای شکوفایی و پرورش توانايى همکاران و با هدف ایجاد امکان مشاركت

همكاران علاقمند در فعاليتهاى انجمن و گسترش دایره افراد دارای استعداد های لازم ، از طریق فراخوان برنامه ريزى نمايد.در ليست هاى ثبت نامى الويت با كسانى هست كه سابقه بيشتری داشته و زودتر ثبت نام كرده باشند. اين افراد بر طبق ليست و با تصميم هيات مديره وارد فعاليت مذكور مى شوند تا بتدريج كسب تجربه نموده

انجمن جراحى دهان، فك و صورت در نظر دارد در راستای شکوفایی و پرورش توانايى همکاران و با هدف ایجاد امکان مشاركت

با درود فراوان به همكاران محترم جراح دهان، فك و صورت 

انجمن جراحى دهان، فك و صورت در نظر دارد در راستای شکوفایی و پرورش توانايى همکاران و با هدف ایجاد امکان مشاركت همكاران علاقمند در فعاليتهاى انجمن و گسترش دایره افراد دارای استعداد های لازم ، از طریق فراخوان برنامه ريزى نمايد.

در ليست هاى ثبت نامى الويت با كسانى هست كه سابقه بيشتری داشته و زودتر ثبت نام كرده باشند. اين افراد بر طبق ليست و با تصميم هيات مديره وارد فعاليت مذكور مى شوند تا بتدريج كسب تجربه نموده و آمادگى جهت پذيرش مسئوليت بيابند.

همكاران مى توانند جهت مشاركت در بخشهاى ذيل با مراجعه به سايت انجمن جراحان دهان، فك و صورت به آدرس

http://soms.ir/38789-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7

در قسمت فراخوانها ثبت نام نمايند:

١- كميته علمى 

٢- كميته اجرايى 

٣- امور بين الملل 

٤- كميته صنفى

٥- كميته رفاهى

٦- كميته تشكيلات

٧- كميته دستيارى

 

سپاس

دكتر سهيل كوشايى

مسئول كميته تشكيلات انجمن جراحان دهان، فك و صورت

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%