0%
1398/10/29 در ساعت 00:28:00

چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضو ها را نماند قرار

با توجه به شرایط اسفبار و دردناک هموطنانمان در ملک سیستان و بلوچستان ، انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران در پی آمادگی جوانمردان و اساتید غیرتمند و بزرگوار این رشته در نظر دارد تا از مسیر و کانال معتبری اقدام به کمک رسانی به این هموطنان عزیز نماید.

چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضو ها را نماند قرار

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضو ها را نماند قرار
با توجه به شرایط اسفبار و دردناک هموطنانمان در ملک سیستان و بلوچستان ، انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران در پی آمادگی جوانمردان و اساتید غیرتمند و بزرگوار این رشته در نظر دارد تا از مسیر و کانال معتبری اقدام به کمک رسانی به این هموطنان عزیز نماید.
خیرین و علاقه مندان میتوانند با ارسال کمک های نقدی خود به شماره کارت زیر نسبت به این امر خیرخواهانه و میهن دوستانه موجبات باقیات الصالحات فراهم آورند: 
۶۱۰۴-۳۳۷۶-۲۴۵۹-۲۲۹۹
بنام؛ابوذر اسماعیلی ساری
با آرزوی توفیق
انجمن جراحان دهان و فک وصورت ایران

نظر جدید
شما هم نظر دهید: