1399/01/02 در ساعت 02:40:57

پیام تبریک هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز باستانی ایران

بهارا زنده مانی ، زندگی بخش به فروردین ما فرخندگی بخش هنوز اینجا جوانی دلنشین است هنوز اینجا نفس ها آتشین است مبین کاین شاخه ی بشکسته خشک است چو فردا بنگری ، پر بید مشک است مگو کاین سرزمینی شوره زار است چو فردا در رسد ، رشک بهار است بهارا ، شاد بنشین ، شاد بخرام بده کام گل و بستان ز گل کام...

پیام تبریک هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز باستانی ایران

بهارا زنده مانی ، زندگی بخش
به فروردین ما فرخندگی بخش
هنوز اینجا جوانی دلنشین است
هنوز اینجا نفس ها آتشین است
مبین کاین شاخه ی بشکسته خشک است
چو فردا بنگری ، پر بید مشک است
مگو کاین سرزمینی شوره زار است
چو فردا در رسد ، رشک بهار است
بهارا ، شاد بنشین ، شاد بخرام
بده کام گل و بستان ز گل کام
دگربارت چو بینم ، شاد بینم
سرت سبز و دلت آباد بینم
در آستانه سال جدید تحول حالتان را به بهترین احوال مسئلت داریم. لبتان خندان ، دلتان شاد ، تنتان سلامت ، ارواح در گذشتکان غرق سعادت ، ایامتان بکام باد.

هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%