1399/02/20 در ساعت 07:57:43

بیانیه انجمن جراحان دهان و فک و صورت در مورد مدیریت و نحوه شروع به کار 

همکاران محترم با سلام و احترام؛  پیرو از سرگيرى تدریجی فعالیتهای مشاغل و بازگشایی مراکز درمانی و با توجه به تعیین و ابلاغ نحوه شروع به کار بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و دستورالعمل چگونگی از سرگیری اعمال‌جراحی الکتیو و زیبائی،  توسط معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ...

بیانیه انجمن جراحان دهان و فک و صورت در مورد مدیریت و نحوه شروع به کار 

بیانیه انجمن جراحان دهان و فک و صورت در مورد مدیریت و نحوه شروع به کار 

شماره ٣ 
تاريخ ١٣٩٩/٢/٢٠

همکاران محترم
با سلام و احترام؛ 
پیرو از سرگيرى تدریجی فعالیتهای مشاغل و بازگشایی مراکز درمانی و با توجه به تعیین و ابلاغ نحوه شروع به کار بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و دستورالعمل چگونگی از سرگیری اعمال‌جراحی الکتیو و زیبائی،  توسط معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، جهت  پذیرش و جراحی بیماران درمراکز جراحی محدود و بیمارستانی، توجه به نکات زیر را توسط همکاران  توصیه مینمائیم:
۱-با توجه به تفاوت در شرایط و میزان امکانات موجود در اجرای پروتکل های علمی و دستورالعمل های مصوب در مراکز مختلف بیمارستانی و مراکز جراحی محدود، در نظر گرفتن این شرایط در انتخاب بیمار و نوع خدمت مد نظر قرار گیرد، و اصل مسئولیت پذیری جراح در بروز مخاطرات لحاظ شود.
۲-دستورالعمل های شروع به کار و بخشنامه های ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   متناسب با محل انجام خدمت و تغییرات آن در بعد زمان از نظر وضعیت همه گیری مدنظر قرار گیرد و از پذیرش بیماران خارج از این دستورالعملها خودداری شود.
۳-با توجه به تغییرات در وضعیت اپیدمی و  مشی و منش ویروس کرونا ، به روز رسانی اطلاعات محافظتی و درمانی و الزامات سلامت محیط کار و مطب طبق پروتکل های مستند علمی داخلی و بین المللی توصیه میشود. 
۴-اهمیت التزام به سلامت شخصی و حفظ سلامت و محافظت بیماران و پرسنل و محیط محل ارائه خدمت ، در زمان تصمیم گیری به انجام درمان، اصلی غیر قابل انکار است. 
۵-آگاهی از عواید و عواقب درمان با لحاظ جوانب مختلف حقوقی و درمانی و انتقال این آگاهی به بیمار و اخذ رضایتنامه کتبی میتواند از بسیاری از عواقب ناخوشایند اقدام به درمان بکاهد.
در پایان موفقیت و پایندگی همه همکاران دلسوز و متعهد خود را از درگاه ایزد مسئلت داریم و مراتب سپاس خود را به همکاران شاغل ،خصوصاً در مراکز دولتی و دانشگاهی که نسبت به درمان بیماران اورژانس اهتمام داشته اند تقدیم میکنیم.
هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%