1397/08/05 در ساعت 14:50:18

اطلاعیه بسیار مهم کمیته انتخابات انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 

نظر به اینکه حسب مصوبه مجمع عمومی بهمن ماه سال۱۳۹۶ اعضاء محترم انجمن،  انتخابات هیئت مدیره بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد...

اطلاعیه بسیار مهم کمیته انتخابات انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 

اطلاعیه بسیار مهم کمیته انتخابات انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 

همکاران گرامی

نظر به اینکه حسب مصوبه مجمع عمومی بهمن ماه سال۱۳۹۶ اعضاء محترم انجمن،  انتخابات هیئت مدیره بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، لذا کلیه همکاران داوطلب انتخاب شدن و یا انتخاب کردن، موظف به ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به آدرس اینترنتی ذیل میباشند

http://www.ima-net.ir

لطفاً پس از ورود، صفحه مربوط به انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران را انتخاب و سپس برای ثبت مشخصات خود در آن،  از  کُد ملی خود برای نام کاربری و گذر واژه استفاده بفرمائید ولی پس از خاتمه فرآیند ثبت نام ، گذر واژه را به دلخواه خود تغییر دهید 

همکاران عنایت داشته باشند که بدون ثبت نام در سامانه فوق، در روز رآی گیری،  قادر به درج و ثبت آراء خود نخواهند بود

نظر جدید
شما هم نظر دهید: