1399/02/02 در ساعت 18:56:23

پروتكل پيشنهادى انجمن جراحان، فك و صورت ايران در پاندمى كويد-١٩ (((شماره ٢ تاريخ ١٣٩٩/٢/٢)))

فصل دوم: درمانها و جراحيهايى كه با در نظر گرفتن شرایط حاضر انجام آنها توجیه پذیر است بشرح زیر می باشد: ۱- عفونتهاى ناحیه فک و صورت و گردن که نیاز به مداخله‌جراحی جهت درمان باشد ۲. عفونتهای دندانی و بافتهای اطراف که تنها راه درمانی مداخله جراحی است. ۳. خارج کردن دندانهای عقل علامت دار(دارای درد

پروتكل پيشنهادى انجمن جراحان، فك و صورت ايران در پاندمى كويد-١٩ (((شماره ٢ تاريخ ١٣٩٩/٢/٢)))

به نام خدا 

پروتكل پيشنهادى انجمن جراحان، فك و صورت ايران در پاندمى كويد-١٩ 

(((شماره ٢ تاريخ ١٣٩٩/٢/٢)))

فصل دوم:
درمانها و جراحيهايى كه با در نظر گرفتن شرایط حاضر انجام آنها  توجیه پذیر است  بشرح زیر می باشد: 
۱- عفونتهاى ناحیه فک و صورت و گردن که نیاز به مداخله‌جراحی جهت درمان باشد
۲.  عفونتهای دندانی و بافتهای اطراف که تنها راه درمانی  مداخله جراحی است.
۳. خارج کردن دندانهای عقل علامت دار(دارای درد شدید) یا سایر دندانهای علامت دار که جراحی راه درمانی ارجح است .
۴-كليه بدخیمی ها و تومورهای خوش خیم‌پیش رونده
۵- كليه تروماها و شكستگيهاى ناحیه فک و صورت که با روشهای محافطه کارانه قابل درمان نمی باشند.

فصل سوم :
درمانها و جراحيهاى زيبايى مطلقا نبايد انجام شوند

فصل چهارم:
ضمن اعلام مجدد پايبندى به بيانيه شماره ١ انجمن جراحان دهان، فك و صورت، انجام درمانها و جراحيهاى ديگر غير از موارد ذكر شده در فصول ٢ و ٣ با شرايط و خطرات زير همراه خواهد بود:

١- عدم پوشش احتمالى بيمه ها به فوت ناشى از كويد-١٩ در بيمارانى كه توسط همكاران درمان يا جراحى مى شوند که احتمال پیگیری قانونی را نیز افزایش می دهد.

٢-  مسئوليت جراح در  انجام درمان يا جراحى و عوارض مربوطه در صورتى كه درمان مذكور در لیست مورد قبول بیمه ها در شرایط‌حاضر نباشد.

٣- خطر ايجاد آلودگى به كويد-١٩ براى بيماران در حين انجام هرگونه درمان هنوز وجود دارد

٤- خطر ايجاد آلودگى به كويد-١٩ براى جراح يا پزشك در حين انجام هر گونه درمان هنوز وجود دارد

٥- بازگشايى مراكز درمانى خصوصى و دولتى، درمان يا رفت و آمد افراد در آنها در حال حاضر باعث شيوع بيشتر بيمارى كويد-١٩ خواهد شد.

۶- انجام‌جراحی های الکتیو غیر ضرورى موجب افزایش بار کادر درمانی و سیستم بهداشتی و سلامت در وضعیت اپیدمی و کاهش ذخایر وسایل حفاظتی و خونی خواهد شد

٧- هر گونه جراحی اورژانس و ضرورى تنها با رعایت اصول زیر و مسوولیت کامل جراح قابل انجام است:
انجام مشاوره عفونى- CXR- انجام ازمایش cbc diff-crp - اخذ رضایتنامه کامل از بیمار - حفظ اصول محافظت شخصی پزشک، بیمار و پرسنل و همراهان

٨- اين پروتكل بصورت موقت اعلام مى گردد و بر اساس روند كنترل بيمارى كويد-١٩ در ايران، در پروتكلهاى بعدى به زودى ويرايش و اعلام خواهد شد 

هيات مديره 
انجمن جراحان دهان، فك و صورت ايران
تاريخ ١٣٩٩/٢/٢

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%