1397/08/01 در ساعت 11:11:24

اطلاعیه

تبصره 4 از ماده 8 مربوط به برسی صلاحیت های عمومی افراد

اطلاعیه

همکاران گرامی 

تبصره ۴ از ماده ۸ مربوط به برسی صلاحیت های عمومی افراد است که توسط خود کمیسیون انجام می شود و جزو وظایف کمیته انتخابات انجمن نیست در آئین نامه ابلاغی هرگز به چنین موضوعی اشاره نشده که انجمن باید از نظام پزشکی برای داوطلبان ، عدم سوء پیشینه درخواست نماید و در بند مدارک لازم جهت ثبت نام اولیه هم الزام به ارئه چنین مدارکی قید نشده است .

در مرحله بعدی که در وزارتخانه و کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد ، احتمالا کلیه مراجع مورد نیاز و شاید سازمان نظام پزشکی هم مورد ارجاع واقع شوند لیکن در این مرحله ، هیچیک از داوطلبان الزامی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از هیچ مرجعی به کمیته انتخابات انجمن را ندارد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: