1397/08/05 در ساعت 14:26:44

کمیته اخلاق انجمن جراحان دهان ، فک و صورت ایران

آقای دکتر بهنیا گزارش مفصلی در مورد فعالیت‌های کمیته اخلاق انجمن به هیئت مدیره ارائه داده و برای چهار نفر از همکاران...

کمیته اخلاق انجمن جراحان دهان ، فک و صورت ایران

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران در ساعت پنج بعدازظهر روز پنجشنبه سوم آبان ماه سال جاری در محل انجمن  و با حضور آقایان دکتر بیات، دکتر نظافتی، دکتر حیدر، دکتر شیرانی، دکتر قراجه ای، دکتر شریفی و دکتر جعفری تشکیل گردید. برای حضور در این جلسه از استاد دکتر بهنیا  نیز دعوت بعمل آمده بود که موارد زیر را مطرح نمودند

آقای دکتر بهنیا گزارش مفصلی در مورد فعالیت‌های کمیته اخلاق انجمن به هیئت مدیره ارائه داده و برای چهار نفر از همکاران 

1- خانمها دکتر اخلاقی 

2- دکتر فرنوش محمدی  

3- آقایان دکترها حسینی تودشگی

4-  شیرانی

درخواست صدور حکم عضویت در کمیته اخلاق حرفه ای انجمن را نمودند که مورد تصویب و تایید هیئت مدیره قرار گرفت.

 

نظر جدید
شما هم نظر دهید: