1397/08/05 در ساعت 14:29:59

کمیته صنفی انجمن جراحان دهان ، فک و صورت ایران

آقای دکتر امیر کبیری که از موسسین انجمن صنفی که-اکنون در محاق تعلیق بسر می برد-بوده اند نیز مواردی در این ارتباط...

کمیته صنفی انجمن جراحان دهان ، فک و صورت ایران

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران در ساعت پنج بعدازظهر روز پنجشنبه سوم آبان ماه سال جاری در محل انجمن  و با حضور آقایان دکتر بیات، دکتر نظافتی، دکتر حیدر، دکتر شیرانی، دکتر قراجه ای، دکتر شریفی و دکتر جعفری تشکیل گردید. برای حضور در این جلسه از آقای دکتر امیر کبیری نیز دعوت بعمل آمده بود که در جلسه حضور یافته و موارد زیر را مطرح نمودند

آقای دکتر امیر کبیری که از موسسین انجمن صنفی که-اکنون در محاق تعلیق بسر می برد-بوده اند نیز مواردی در این ارتباط را با هیئت مدیره  مطرح و در پایان از طرف رئیس و اعضای هیئت مدیره ، مامور به تشکیل کمیته صنفی و اعضاء آن شدند و قرار شد افراد منتخب بعداً از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس کمیته صنفی  انتخاب و به رئیس انجمن معرفی نمایند .

نظر جدید
شما هم نظر دهید: