1397/08/08 در ساعت 13:54:48

اعضاء مورد تایید کمیته انتخابات انجمن جراهان دهان ، فک و صورت ایران

جلسه بررسی مدارک ارسالی جهت عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس انجمن و رفع نقص از آنها و همچنین تعیین صلاحیت اولیه داوطلبان در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۳۹۷/۸/۸ ...

اعضاء مورد تایید کمیته انتخابات انجمن جراهان دهان ، فک و صورت ایران

همکاران گرامی
جلسه بررسی مدارک ارسالی جهت عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس انجمن و رفع نقص از آنها و همچنین تعیین صلاحیت اولیه داوطلبان در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۳۹۷/۸/۸ در محل انجمن به ریاست آقای دکتر حسن حسینی تودشگی و با حضور آقایان دکتر حسین اردهالی نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دکتر عباس حقیقت، دکتر علی حسنی دکتر رضا شریفی و دکتر سید مهدی جعفری تشکیل و صلاحیت حرفه ای داوطلبان ذیل مورد تایید اعضاء کمیته انتخابات انجمن قرار گرفته و مدارک آنها جهت تایید صلاحیت نهائی به وزارتخانه مربوطه ارسال گردید
هیئت مدیره:
دکتر محمد بیات
دکتر محمد جعفریان
دکتر کاظم خیابانی
دکتر وحید دهقان
دکتر بهزاد رهسپار
دکتر فرزین سرکارات
دکتر محمدحسن سمندری
دکتر حسین شاهون
دکتر غلامرضا شیرانی
دکتر مسعود فلاحی مطلق
دکتر امیر کبیری
دکتر سهیل کوشائی 
دکتر امید کیهان
دکتر آرش گلستانه
دکتر وفا مشیرآبادی
دکتر حسن مهاجرانی
دکتر میترا میر محمدی
دکتر سعید نظافتی
بازرس:
دکتر پروین امینی
دکتر علیرضا پرهیز

نظر جدید
شما هم نظر دهید: