1397/09/03 در ساعت 09:40:12

بدلیل افزوده شدن تصاعدی بر تعداد متخصصین جراحی دهان و فک و صورت در ایران

و ناشناخته بودن بعضی از فارغ التحصیلان جدید و یا دانش آموخته در خارج از کشور ...

بدلیل افزوده شدن تصاعدی بر تعداد متخصصین جراحی دهان و فک و صورت در ایران

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران در سال جاری در ساعت پنج بعدازظهر روز پنجشنبه یکم آذرماه ۱۳۹۷ ، در محل انجمن به ریاست آقای دکتر نظافتی  و با حضور آقایان دکتر شیرانی ،دکتر دالبند، دکتر قراجه ای ،دکتر شریفی و دکتر جعفری،  تشکیل گردید و در خصوص افزوده شدن تصاعدی بر تعداد متخصصین جراحی دهان و فک و صورت در ایران و ناشناخته بودن بعضی از فارغ التحصیلان  جدید و یا دانش آموخته در خارج از کشور، به دبیر انجمن ماموریت داده شد تا از طریق مکاتبه با دبیرخانه شورای تخصصی و دندانپزشکی و دفتر ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،  در اسرع وقت فهرست کامل تمامی همکاران را تهیه و در اختیار هیئت مدیره و همچنین کمیته انتخابات انجمن قرار دهد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: