تاریخچه انجمن

اولین فعالیت انجمن در سال 1353 آغاز گردید و اولین مجمع عمومی در سال 1354 با حضور 9 نفر از متخصصین به اسامی دکتر بهرام جاوید، دکتر فرامرز صفی نیا ، دکتر ابولحسن مسگرزاده ، دکتر مرتضی معین زاده ، دکتر بهرام ملکوتی و دکتر اسماعیل یزدی برگزار شد و دکتر اسماعیل یزدی به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شد . به دنبال تلاش های انجمن عنوان جراحی دهان و فک در سال 1371 به جراحی دهان و فک و صورت تغییر یافت .

 

  هیئت مدیره دوره های قبلی :

  رئیس هیات مدیره دکتر حسین مرتضوی 
نائب رئیس : دکتر علی حسنی 
دبیر : دکتر محمد بیات 
خزانه دار : دکتر امین یمنی 
بازرس : دکتر محمد جعفریان 
اعضاء هیأت مدیره : دکتر امیر کبیری، دکتر بهنام بهلولی، دکتر عطا قراجه ای

 

  1- دکتر حسین مرتضوی : رئیس هیات مدیره 
2- دکتر حسین بهنیا : نایب رئیس 
3- دکتر محمد بیات : دبیر 
4- دکترعلی حسنی : خزانه دار 
5- دکتر بهزاد رهسپار : امور بین الملل 
6- دکتر بیژن اخوان آذری : عضو 
7- دکتر کوروش طاهری طالش: عضو 
8- دکتر عباس خدایاری: عضو علی البدل 
9- دکتر کاظم آقایی مظاهری : عضو علی البدل 
10- دکتر علی اصغر روحی : بازرس 
11- دکتر امیر کبیری : بازرس علی البدل

 


 

  1- دکتر بیژن اخوان آذری : رئیس هیات مدیره

  2- دکتر ابوالحسن مسگرزاده: عضو 
3- دکتر حسین بهنیا : خزانه دار 
4- دکتر محمد بیات : دبیر 
5- دکترحسن حسینی تودشکی : عضو 
6- دکتر ابوالفتح حسین زاده: عضو 
7- دکتر عباس خدایاری : عضو 
8- دکتر جعفر دالایی : عضو علی البدل 
 


 

1- دکتر محمدرضا بیات : رئیس هیات مدیره

2- دکتر سعید نظافتی : نائب رئیس انجمن و رئیس کمیته علمی

3- دکتر محسن دالبند : سرپرست سایت و تشکیلات انجمن

4- دکتر غلامرضا شیرانی : خزانه دار

5- دکتر حسین حیدر : عضو هیئت مدیره انجمن

6- دکتر سید مهدی جعفری : دبیر انجمن

7- دکتر رضا شریفی : بازرس انجمن

 

افزودن ماژول جدید
0%