فراخوان ها

فراخوان ها

با درود فراوان به همكاران محترم جراح دهان، فك و صورت 

 

انجمن جراحى دهان، فك و صورت در نظر دارد در راستای شکوفایی و پرورش توانايى همکاران و با هدف ایجاد امکان مشاركت همكاران علاقمند در فعاليتهاى انجمن و گسترش دایره افراد دارای استعداد های لازم ، از طریق فراخوان برنامه ريزى نمايد.

در ليست هاى ثبت نامى الويت با كسانى هست كه سابقه بيشتری داشته و زودتر ثبت نام كرده باشند. اين افراد بر طبق ليست و با تصميم هيات مديره وارد فعاليت مذكور مى شوند تا بتدريج كسب تجربه نموده و آمادگى جهت پذيرش مسئوليت بيابند.

همكاران مى توانند جهت مشاركت در بخشهاى ذيل ثبت نام نمايند :

افزودن ماژول جدید
0%