مقایسه توانایی bone regeration

1397/06/24 در ساعت 11:27:00

بین stem cell به دست آمده از دندان شیری exfoliate شده و stem cell به دست آمده از پالپ دندانی و مغز استخوان

مقایسه توانایی bone regeration

بسمه تعالی

مقایسه توانایی bone regeration  بین stem cell  به دست آمده از دندان شیری exfoliate  شده و stem cell  به دست آمده از پالپ دندانی و مغز استخوان

شکاف لب و کام شایعترین آنومالی مادر زادی در ناحیه فک و ضورت می باشد.

به طور معمول پیوند استخوان ایلیاک جهت درمان نقص ناحیه ی آلوئول استفاده می شود. با وجود پیشرفت های زیاد، همچنان جراحی پیونداستخوان ایلیاک یک جراحی تهاجمی باقی مانده است.

Stem cell به دست آمده از دندان شیری(SHED)  یکی ازگزینه هایی است که در زمینه ی مهندسی بافت نرم می تواند ایفای نقش کند.

هدف این مطالعه این است که مشخص کند که میزان bone regeneration  با stem cell به دست آمده از دندان شیری را با stem cell به دست آمده از پالپ دندانی (hDPSCs) وstem cell  به دست آمده از مغز استخوان(hBMSCs) را مقایسه کند.

Stem cell  به دست آمده از این سه منبع با یک membrane که نقش داربست را داشت به دیفک استخوانی تهیه شده در کالواریا موش انتقال داده شد .

آنالیز 3 بعدی با استفاده از micro CT و ارزیابی هیستولوژیک انجام شد.

میزان bone regeneration  12 هفته پس ازپیوند با SHED تقریبا برابر با hDPSCs و hBMSCs بود ، علاوه بر اینکه در بررسی هیستولوژیک در موارد SHED استوئید ای بزرگتر و فایبر های کلاژن عریض تری نسبت به دو گروه دیگر ایجاد شده بود.

بنابراین پیوند stem cell  به دست آمده از دندان شیری توانایی  bone regeneration  کافی برای ترمیم دیفکت استخوانی دارد و یکی از بهترین گزینه ها برای بازسازی و درمان شکاف آلوئول است که منجر به bone regeneration  با تهاجم کمتر می شود.

 

دکتر میثم بیگدلو ،

 رزیدنت جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه اصفهان

دانلود مقاله 

 

نظر جدید
0%