روز جهانی جراحی دهان و فک و صورت

1399/11/25 در ساعت 15:47:00

روز جهانی جراحان دهان ، فک و صورت برا جراحان پرتوان ایران مبارک باد «هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران»

روز جهانی جراحی دهان و فک و صورت

روز جهانی جراحان دهان ، فک و صورت برا جراحان پرتوان ایران مبارک باد.

«هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران»

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%