0%
1399/07/02 @Html.GetTextMultiLan(1239) 11:35:00

استاد و پیر دِیر و قطب و مراد حرفه جراحی دهان و فک و صورت ، دکتر سید مهدی جعفری دیگر در بین ما نیست

از خداوند متعال در این مصیبت عظیم برای همه و خصوصاً خانواده محترم این استاد بزرگوار صبر مسئلت داریم. /هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران

 استاد و پیر دِیر و قطب و مراد حرفه جراحی دهان و فک و صورت  ، دکتر سید مهدی جعفری دیگر در بین ما نیست

ماه اگر بی تو بر آید به دو نیمش بزنند  دولت احمدی و معجزه سبحانی گر که دوریم به یاد تو قدح میگیریم بعد منزل نبود در سفر روحانی

با خبر شدیم استاد و پیر دِیر و قطب و مراد حرفه جراحی دهان و فک و صورت و پدری بزرگوار، دکتر سید مهدی جعفری دیگر در بین ما نیست. هر چه در باب این مصیبت بگوییم و بنویسیم، کلام قاصر است.  این مصیبت را به همه همکاران و دوستداران و شاگردان و خصوصاً خانواده محترم ایشان، که از افتخارات و مباهات رشته پزشکی و جراحی دهان و فک و صورت هستند، تسلیت عرض مینمائیم.  هیچ چیز فقدان این گوهر ناب را جبران و جای خالی آن را پر نمیکند.  

با چشمانی اشک آلود به سوگ این عزیز بزرگوار مینشینیم. هر دلی یک مجلس عزارداریست . 

از خداوند متعال در این مصیبت عظیم برای همه و خصوصاً خانواده محترم این استاد بزرگوار صبر مسئلت داریم.

هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران

: